Privacy verklaring

Ondanks dat ik deze website puur hobbymatig onderhoud wil ik, voor alle zekerheid, toch deze privacyverklaring afgeven. Jullie kunnen reageren op mijn blog door je mailadres te gebruiken enz. Ik heb nergens kunnen vinden of particulieren met hun blogs ook deze privacyverklaring af moeten geven, maar better safe than sorry. Hoe mooi deze verklaring ook is, wil ik me wel van alle aansprakelijkheid verschonen als mijn computer om een of andere reden gehackt wordt. Ik zou niet weten door wie maar tegenwoordig zijn er genoeg mensen die genoeg vrije tijd hebben om zich daar, voor eigen gewin, mee bezig te houden. Ik wil alleen maar graag mijn hobby met jullie delen en zal er alles aan doen om daar mijn EIGEN verantwoordelijkheid in te nemen. Vanwege de privacy ;-)) volgen dus nu MIJN gegevens wel allemaal.

Privacy verklaring

Janny’s ateljeeke, gevestigd aan de Gareelweg 10, 4726 SW te Heerle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Janny’s ateljeeke
Gareelweg 10
4726 SW HEERLE
Mobiel: 06-22408560

De eigenaresse van Janny’s ateljeeke is Janny van Bergen.  Zij is te bereiken via: janny@jannysateljeeke.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Janny’s ateljeeke verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via janny@jannysateljeeke.nl, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG IK PERSOONSGEGEVENS VERWERK

Janny’s ateljeeke verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te  kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Janny’s ateljeeke neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ik) tussen zit.

HOE LANG IK PERSOONSGEGEVENS BEWAAR

Janny’s ateljeeke bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

 • E-mails met betrekking tot aanvragen/ informatie maximaal 2 jaar
 • E-mails met betrekking tot workshop administratie onbeperkt of tot dat je zelf aangeeft dit niet meer te willen

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Janny’s ateljeeke verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WEBLOG

WEBLOG VOLGEN

De weblog van Janny’s ateljeeke wordt gehost door WordPress. Je kunt de weblog van Janny’s ateljeeke  volgen. Eén van de manieren is het ontvangen van bijdragen via email. Hiervoor maakt Janny’s ateljeeke gebruik van JetPack. Deze mails bevatten een link waarmee je jezelf ook kunt uitschrijven. Deze mailadressen worden binnen de gehoste omgeving van Janny’s ateljeeke geregistreerd. De mailadressen van abonnees/volgers gebruikt Janny’s ateljeeke voor geen enkel ander doel dan het automatisch versturen van updates.

REACTIES OP DE WEBLOG

Het is niet nodig om een account aan te maken als je wilt reageren op berichten op het weblog van Janny’s ateljeeke. Wel wordt er gevraagd naar je naam en e-mailadres. Optioneel kun je ook je eigen website achterlaten.

Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden indien de beheerder via e-mail in contact moet/wil komen met degene die reageert. De verzamelde e-mailadressen zullen niet worden gebruikt voor een ander doel noch worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid.

Janny’s ateljeeke modereert reacties met het oog op het voorkomen van naar haar oordeel ongepast, seksistisch, racistisch en grof taalgebruik, bij overduidelijke nepnamen en bij spam. Janny’s ateljeeke streeft er naar reacties binnen maximaal 24 uur te publiceren. Vakantieperiodes vormen hier een uitzondering op. Janny’s ateljeeke behoudt zich het recht voor om de reactiemogelijkheid tijdelijk of permanent uit te zetten.

Indien een bezoeker een reactie achterlaat, heeft deze zelf de mogelijkheid om na het plaatsen van de reactie deze te wijzigen of verwijderen.

INZAGE EN RECHT OP AANPASSING / VERWIJDERING

Het is voor de beheerder van dit weblog mogelijk om de door de weblog gebruikte plugins verzamelde informatie te wijzigen of  te verwijderen. Het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is echter beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE IK GEBRUIK

Janny’s ateljeeke gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Janny’s ateljeeke en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waar ik over beschik van je, in een computerbestand naar jezelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar janny@jannysateljeeke.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Janny’s ateljeeke wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

Janny’s ateljeeke neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met janny@jannysateljeeke.nl

Janny’s ateljeeke heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 

Dankjewel voor je aandacht.

Groetjes,

Janny